kategorie článků: Aktuální právní problematika v ošetřovatelství

Sjednocení platů sester

Řešení nedostatku sester v nemocnicích má jeden zásadní právní předpoklad - změnu v Zákoníku práce.

 

 


Hrazení oš. péče v sociálních zařízeních

Základní podmínkou pro úhradu zdravotních služeb poskytnutých pojištěncům VZP v pobytových zařízeních sociálních služeb (PZSS) je existence zvláštní smlouvy těchto zařízení s VZP.


Zvýšení platů - jak konkrétně

Novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně nařízením vlády č. 278/2015 Sb., které vyšlo ve Sbírce zákonů ČR částka 115 dne 26. 10. 2015, dochází k navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách.


Příplatek za ztížené pracovní prostředí

Říjen. Od ledna 2016 dojde dle zákona ke zvýšení minimální mzdy zaměstnanců, částky od které  se odvozuje i výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Ale pozor - netýká se to organizací, které odměňují platem.


Kompetence je nutno posílit u lůžka

Novela zákona č. 96/2004, Sb. se stává  nejvýše aktuální. V přímo řízených nemocnicích chybějí sestry a také není jasno, jaké vzdělání preferují - zda VŠ či SŠ. Ministr Němeček ztrácí trpělivost a říká, že nedohodnou-li se sestry, rozhodne brzy sám. Nápravu systému vidí jako velmi obtížnou.


Kompenzace poplatků

V souvislosti se zrušením poplatku za návštěvu ambulance ve výši 30 Kč a poplatku za každý den ústavní péče ve výši 100 Kč budou zdravotní pojišťovny kompenzovat snížené příjmy poskytovatelům zdravotních služeb na základě vykazování signálních kódů platných od 1.1.2015.


Osobní hodnocení ochráněno

Na zářijové tripartitě upozornily zdravotnické odbory (OSZSP) vládu a zaměstnavatele na možnost snižování osobního ohodnocení v souvislosti s navýšením tarifů od ledna 2015.


Možnost určení platového tarifu pro zaměstnavatele

Vedle zvýšení platů sester od ledna je zaměstnavateli (znovu) umožněno určit kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem platový tarif. Zaměstnanci do toho budou moci mluvit.


Budou opilci za sanitku platit?

Záchranáři se shodují s ministerstvem, že by opilý člověk měl být finančně odpovědný za péči záchranné služby. Jsou však i jiné názory.


Úprava pracovní doby

Kdo může a kdo nemůže požádat o úpravu pracovní doby po červenci, kdy Nejvyšší soud potvrdil nárok zaměstnanců.

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 4 447 248


Přepnout na mobilní verzi