kategorie článků: Aktuality v ošetřovatelství

Odbory požadují 10 % a více

5. 4.  Česká lékařská komora, Českomoravská konfederace odborových svazů a  Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče požadují urychlené svolání koaliční rady Vlády ČR rozšířené o představitele krajů k projednání následujících návrhů.

 


Platy sester o více než 5 procent

20. 3.  V otázkách Václava Moravce ČT 1 se premiér Bohuslav Sobotka vyjádřil k platům sester a změnám v jejich vzdělávání vzhledem k  nejbližší budoucnosti.


Dohodnuto: Platy a mzdy by měly být zvyšovány řízeně

Ministerstvo zdravotnictví předložilo k jednání únorové tripartity Koncepci řešení personální situace ve zdravotnictví. V koncepci předložilo cíle a jako první byl uveden řízený růst platů a mezd zdravotnických profesionálů. Zatím otevřen zůstal bod pro uvolnění bariér pro migraci zdravotníků z/do zahraničí.


Sestry v klinických studiích v Čechách

8. 3. V tento den se konal další díl z řady MEDialogů, pořádaný 1. LF UK Klinické studie v Čechách. "Sestry-výzkumnice jsou v klinických studiích velmi potřebné", uvedl v průběhu diskuse  MUDr. Karel Pavelka, DrSc., přednosta Revmatologické kliniky 1. LF UK, ředitel Revmatologického ústavu, Praha.


Sestry s ostatními proti myelomu

24. 2. V tento den se konala tisková konference, na které byli novináři seznámeni  s novými trendy léčby mnohočetného myelomu. Nebudeme přehánět, když povíme, že nemalý podíl na ní mají zdravotní sestry a  další nelékařské odbornosti.

 


Staré bolesti přetrvávají

8. 2. Rozšířené jednání sekce nemocnic jednalo o nedostatku personálu a výši platů a mezd. A výsledky?

 


Mezioborová setkávání

11. února proběhla na pražském Albertově v prostorách Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK  akce, kterou pod názvem Učíme se navzájem 2  uspořádala VFN v Praze, spolu s IKEM Praha  a Českou asociací sester -  její sekci managementu a traumatologicko-ortopedickou sekci.

 


Sestry a lékaři společně v onkologii

27. - 29. ledna se konalo mezinárodní 7. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 


Sestra - 3. nejprestižnější profese

24. 1.  Jak dnes uvedla Česká televize je zdravotní sestra podle průzkumu 3. nejpřestižnější profesí v ČR.


Přerozdělení financí mezi pojišťovnami

21. 1. Na brífinku představil dnes ministr zdravotnictví S. Němeček nový návrh zákona na přerozdělení pojistného  pojišťovnám ve prospěch těžce nemocných pacientů. Přispěje to ke stabilizaci sester ve zdravotnictví?


Nekompromisní jazykové nároky vedle lékařů i na sestry

Nové jazykové testy, mnojem přísnější, zavedla nově pro sestry Velká Británie. Odborným nárokům naše sestry dokáží vyhovět, nyní však bude rozhodovat jazyková připravenost.


M. Zeman o platech v sociální sféře

5.1. V tento den byl v Liberci otevřen nový hospic. Slavnostní události byl přítomen i prezident republiky M.Zeman, který se mimo jiné  v širší souvislosti vyjádřil i k platům zaměstnanců v sociální péči.


Zkreslený obraz české sestry v očích veřejnosti

Koncem roku vydalo prezidium Česká asociace sester prohlášení, v němž naříká nad tím, jaký obraz ve společnosti o sestrách vytvářejí média. Ve zkráceném znění je přetiskujeme z www.cnna.cz Otázka však zní - jsou právě sestry tím správným adresátem?


Problémy konce roku

14. 12. V tento den jednala tripartita o nejpalčivějších problémem ve zdravotnictví na konci r. 2015. Vedle platů je mezi nimi i personální krize, která se ze všech profesí v rezortu dotýká právě sester. Jednání se zúčastnil vedle ostatních i ministr zdravotnictví.


Adventní zpívání

13. 12. V tento den zavítala za hospitalizovanými pacienty Ústavu hematologie a krevní transfúze, pražské VFN, skupina Akapela, aby svými krásně sladěnými vícehlasy potěšila pacienty, z nichž mnozí se vánočními písněmi a spirituály mohli potěšit jen "na dálku", z bezpečí svých lůžek. 


Je stomie handicap?

24. 11. proběhly 3. podzimní pracovní dny, které pro stomasestry a ostatní zájemce z řad zdravotníků zorganizovala  VFN ve spolupráci s ČAS a její Traumatologicko-ortopedickou sekcí. Místo konání: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.


Česká asociace požádala o vystoupení z Mezinárodní rady sester!

3. 11. Česká asociace sester oznámila dopisem ústředí ICN žádost o ukončení svého členství v této mezinárodní organizaci. Jako důvod uvedla neschopnost platit povinné roční členské příspěvky.


Kdo zaplatí sestry v r. 2016

4. 11. V Poslanecké sněmovně se  na jednání Výboru pro sociální politiku projednávala problematika financování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Na jednání byli pozváni zástupci MZ, MPSV, Asociace krajů ČR, zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelů a odborů.


Poslanci těžce zklamali ČAS

30. 10. Na konferenci prezidia ČAS Sestry hybná síla změn efektivita nákladů a péče se nedostavili pozvaní poslanci, kteří měli vysvětlit navrhované změny do zákona č.96/2004, Sb. Jejich neúčast hodnotilo prezidium s nelibostí.


Z odborů kritický hlas k novele

Říjen. V úvodníku Mgr. Lubomíra Francla z OSZSP, který vyšel v říjnovém dvojčísle bulletinu, byl návrh na novelu ošetřovatelského zákona označen jako nekoncepční. Zveřejňujeme hlavní argument autora. Shoduje se se stanoviskem České asociace sester.


Za nedostatkem sester jsou peníze

Říjen. Česká asociace sester vydala prohlášení o důvodech nedostatku sester v ošetřovatelské péči. Návrh ministerstva zdravotnictví vzdělávat sestry opět na čtyřletých školách a pro vyhovění EU přidat ještě rok nějaké formy vzdělání, narazil na její nesouhlas. Za nedostatkem sester není vzdělávání, ale peníze, tvrdí ČAS.


Co pro sestry a co pro pacienty?

6. 10. Zasedal krizový štáb zainteresovaných organizací k návrhu úhradové vyhlášky (ÚV) pro r. 2016. Vydal prohlášení, kde vyjadřuje mj. postoj ke zvýšení platů zdravotníků a odhodlání prosazovat propříště dvousložkovou podobu ÚV - aby byl zřejmý poměr příspěvků na platy a pomůcky a zařízení pro pacienty.


Návrat sester s maturitou

V září vzplanuly diskuse nad systémem vzdělávání sester. Jde o zásadní otázky – vrátit do zdravotnických zařízení sestry s maturitou jako plně kvalifikované síly?

 

 


Pražská 155

18.-21. 9. 1. Lékařská fakulta UK spolupracuje na metodickém cvičení „Pražská 155“ – záchranáři se budou školit v jejím simulačním centru. Akce může inspirovat a podporovat vzdělávatele z oboru záchranné služby.


Urologické sestry v Urologickém týdnu

15. 9.  V úterý vyroste na Karlově náměstí  v Praze informační stan vyzývající veřejnost k preventivnímu  vyšetření močových cest. Svoji roli zde sehrají i urologické sestry.

 

 


Pro včasnou a účinnou pomoc

Rosa, organizace, která pomáhá ženám, obětem domácího násilí, zahajuje projekt Stop násilí pro zdravotnictví. Mimo jiné v něm nabídne i bezplatné školení pro zdravotníky nelékaře.


Nová varianta léčky závislostí

Není tajemstvím, že v poslední době roste počet osob závislých na alkoholu, lécích či jiných narkoticích. Sestry se těmito lidmi setkávají v domácí péči, v ambulancích i nemocnicích, kam přicházejí s nejrůznějšími diagnózami. Závislost kupříkladu na alkoholu zhoršuje celkově zdravotní stav a komplikuje léčbu. Co s tím, když se pacienti ostýchají vyjít s pravdou ven a léčit se nechtějí? 


Batist Nej sestřička 2015

21. 6.  BATIST Nej sestřička je  soutěž těch nejlepších „andělů“ českých zdravotnických a sociálních zařízení. Cílem je vybrat nejlepší zdravotní sestru z odborného hlediska i z pohledu lidského.


Jak udržet sestry v sociálních službách

10. 6. V Poslanecké sněmovně a v Senátu se nedávno konala dvě jednání o poskytování zdravotní péče v sociálních službách. Velkým tématem byly  úhrady ošetřovatelské 

 


Dejme hlas sestře!

Všeobecná sestra na chirurgické JIP v ÚVN Dana Krásová, byla nominována do soutěže Žena roku 2015. Svým hlasem, který jí dáme, můžeme nejen ocenit skutečně skvělou sestru, ale také pozvednout prestiž sester jako celku.

 

 

 


Nová hlavní sestra ministerstva

27. 5. Dnes jmenoval ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček novou hlavní sestru MZ. Stala se jí Mgr. Alice Strnadová, MBA.


Audit nutrice - chcete se zapojit?

19. listopadu 2015 proběhne další ročník akce již známé jako  nutritionDay, což je mezinárodní den výživy za snížení podvýživy ve zdravotnických zařízeních. Zúčastnit se můžete i vy. Účast je bezplatná! Bližší informace od koordinátorky akce M. Hrudkové.

 

 


Co připomněl sestrám letošní Český den boje proti rakovině

13. 5. V tento den přispívají finančně naši občané na boj proti rakovině. Třebaže výsledky u rakoviny střev a konečníku jsou dnes díky moderní léčbě slibné, nejlepší je, aby vůbec nevznikla. A na tom mohou mít  velký podíl právě zdravotní sestry svou poradenskou činností.


Nemoc mladých

29. květen bude dnem otevřených dveří pro pacienty s idiopatickými střevními záněty (IBD). Těch neustále  přibývá; nemoc postihuje i malé děti. 20 - 25 % nemocných zná svou diagnózu do svých 20 let. Zvýšit povědomí o nemoci a nabídnout konzultaci u odborníka zdarma má za cíl akce Dej si střeva dohromady! v pěti městech ČR.


Opustí sestry ústavy sociální péče?

25. 4. V médiích probíhá kauza evangelického domova Diakonie Sobotín, které od 1. dubna přestalo klientům poskytovat zdravotnické služby. Důvodem je nedostatečná úhrada VZP za výkony sester tomuto zařízení. V podobné situaci jsou ale i mnohá další střediska péče o seniory, která podobně  plánují propouštění sester. 


Dotazník o personální situaci v lůžkové péči

24. 4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče prosí nelékařský zdravotnický personál o spolupráci na personální vyhlášce. Tato vyhláška ovlivní běžnou praxi každé sestry. 

 


Sestry záchranářky na pořadu dne

O problematice diskriminace zaměstnávání žen na pozicích zdravotnický záchranář ve výjezdové skupině ZZS jednali 2. dubna v Kanceláři veřejného ochránce práv zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Jan Zatloukal a Vít Přibylík.


Hlavní sestra MZ ČR A. Šmídová skončila ve funkci

 1. dubna. Podle sdělení tiskového oddělení MZ ČR odsoupila z funkce hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví Mgr. Alena Šmídová. Konkrétní důvod uveden nebyl.


Veletrh zdraví - inspirace nejen pro nutriční terapeuty

Ve středu 8. dubna odstartovala první z řady tiskových konference k Festivalu Evolution. Pod jeho hlavičkou se sejdou veletrhy Biostyl, Zdraví, Ecoworld, Alternativa a Inspirace. Díky tomu dnes už, my novináři, víme o čem letos bude.


Kdo získal Sestru roku 2014

18. března byly zveřejněny výsledky soutěže pro sestry Sestra roku.


Sestra roku - 15. ročník

17. března večer se rozroste rodina Sester roku o další čtyři. Stane se tak v Hudebním divadle Karlín.

 

 

 


Volební sobota ČAS

Dne 7. března byly bylo na sněmu v Praze zvoleno nové vedení České asociace sester. Tato událost probíhá vždy jednou za čtyři roky.


Babiš a Němeček na tripartitě

Sestry by mohlo zajímat, že na únorové tripartitě se za účasti špiček ve zdravotnictví a ministra financí Babiše řešily problémy, které je nejvíc pálí - mj. personální a úhradová vyhláška.


Stávková pohotovost odborářů na pražské záchrance

Situací ve Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy se v úterý 10. února zabýval nejvyšší orgán Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR – výkonná rada.


Platy- co dělat tam, kde nerostou

Právním předpisem pro přiznání platů je nařízení vlády č. 564/2006. Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Připomínkové řízení se konalo 1. prosince, vlády jej projednala a schválila v pondělí 8. prosince.


Platy - a jak dál?

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček sdělil, že ministerstvo má pro příští rok několik zásadních priorit, mezi které patří i další zvyšování platů.

 

 


Zemřel Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.

 Krátce po vánocích, 27. prosince, zemřel Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc., osobnost, jejíž myšlenky i tvář jsou všem zdravotníkům  důvěrně známé.


Zásadní změna ve vzdělávání sester v novele zák. 96/2004

V prosinci prezentovala ČAS prostřednictvím svého  prezidia na svých webových stránkách (www.cnna.cz) vlastní stanovisko k návrhu na změny v kvalifikačním vzdělávání všeobecné sestry a dalších zdravotníků. 


O platech na sjezdu

Na sjezdu OSZSP, kterého se zúčastnily nejvýznamnější osobnosti ze zdravotnictví a sociální péče, včetně ministrů zdravotnictví, financí, práce a sociálních věcí atd. se hovořilo o platech a také podmínkách práce zdravotníků. A třeba říci, že jedním hlasem.


Platy o 5 % i do budoucna

Všichni zdravotníci  se už přes všechny peripetie těší na navýšení platů od ledna příštího roku. Ještě lepší zpráva však nyní přišla ze sjezdu OSZSP přímo z úst ministra zdravotnictví.


Zdravotníci prý až od ledna

Zatímco státní zaměstnanci dostanou přidáno už od listopadu, zdravotníci až od ledna. Proč?


Pečující osoby a jejich návrat na trh práce

(16.10.2014)  Projekt “Nejsme chudinky jsme hrdinky“ řešil v období roku 2012 až 2014 problematiku pečujících osob ve Středočeském kraji ve vazbě na jejich umístění na trhu práce formou získání živnostenského oprávnění.


ČAS o poskytování paliativní péče

Sekce paliativní péče a léčby bolesti ČAS dala vyjádření ke stavu poskytování  paliativní péče u nás. Vedl ji k tomu nedávný mediálně známý případ neuposlechnutí  ordinace lékaře sestrou s následkem smrti těžce nemocné pacientky.


Láska v mnoha podobách

Říjen je celosvětově měsícem boje proti rakovině prsu. Jeho symbolem je růžová barva. 15. října zrůžověl i pražský Nebozízek.


Světový den trombózy poprvé v historii

Datum Světového dne trombózy – 13. říjen – bylo vybráno tak, aby připomínalo narozeniny Rudolfa Virchowa, německého lékaře a patologa, který jako první použil výraz „trombóza“ 


Pro sestry v onkologické péči Bridging Cancer Care

Ve středu 24. 9. proběhla v Praze unikátní akce.  Českým sestrám byl představen mezinárodní projekt intervence sester u pacientů závislých na tabáku.


Průzkum o platech v sociální sféře

Sestry v sociálních službách jsou vyzvány k účasti na dotazníkovém šetření Wicare o platech a pracovních podmínkách. Ukončen bude s koncem roku.

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 4 447 031


Přepnout na mobilní verzi