Audit nutrice - chcete se zapojit?

nutrition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych Vás vyznala k účasti v letošním ročníku nutritionDay 2015, mezinárodnímu auditu nutriční péče, který v České republice zaštítila Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a jehož partnerem je rovněž Česká onkologická společnost ČLS JEP a Asociace výrobců klinické výživy.

NutritionDay je mezinárodní audit nutriční péče zaměřený na sledování, zhodnocení a zlepšování stavu výživy pacientů a klientů, kterého se každoročně v listopadu účastní oddělení nemocnic (bez rozdílu specializace), domovy seniorů a LDN. Umožňuje objektivní zhodnocení stavu poskytované nutriční péče a srovnání s podobnými zařízeními jinde ve světě. Koordinační centrum sídlí ve Vídni.

Cílem nutritionDay je zlepšovat znalosti a povědomí o podvýživě v zdravotnických a pečovatelských zařízeních a celkově zvyšovat kvalitu nutriční péče.

NutritionDay je jednodenní průřezový audit s hodnocením výsledku.

Ve stanovený den (nDay), letos 19.listopadu, se registrovaná pracoviště účastní jednodenního průřezovém auditu. K hodnocení nutričního rizika se používají jednoduché screeningové dotazníky. V daném zařízení proběhne sběr anonymních dat a ta jsou přenesena do databáze nDay. Vzhledem k zabezpečení dat, je nutná předchozí registrace každého pracoviště. Následně účastníci obdrží zhodnocení svých výsledků. Účast v nDay je pro zdravotnická zařízení bezplatná.

Pro koho je určen

nDay se mohou účastnit všechna oddělení nemocnic, JIP a domovy seniorů i LDN. - Účast pro zařízení domácí péče, denní stacionáře a instituce ambulantní péče nebo jiná zdravotnická zařízení s ambulantní léčbou zatím není možná a je plánována do budoucna.

- Nelze zařazovat jednotlivé pacienty, pacienti musí být vždy zahrnuti v rámci zařízení, které se k projektu nDay připojilo.

- Nelze hodnotit pacienty mladší než 7 let.

Jaký je postup v den konání nDay?

Pacienti/klienti přítomní na oddělení (7:00 hod ráno - 7:00 hod následnující den) vyplní dotazníky, které slouží k získání komplexního obrazu o stavu výživy na pracovišti.

Zdravotnický personál vyplňuje přehled o hospitalitovaných pacientech/umístěných klientech v den konání nDay a následně zadává stav pacientů/klientů po 30 dnech. (nemocniční oddělení), oddělení JIP po 60 dnech a domovy důchodců či LDN po 6 měsících.Více o projektu nutritionDay 2015 v českém jazyce se dozvíte na www.avkv.cz .

Věřím, že naleznete čas k seznámení se s projektem nutričního auditu a získáte pro účast i vedení svého pracoviště. Případné dotazy Vám ochotně zodpoví koordinátorka nutritionDay 2015 v ČR, Marie Hrudková (mhrudkova@avkv.cz).

Předběžnou přihlášku svého pracoviště můžete zaslat prostřednictvím formuláře na www.avkv.cz, budete pak pravidelně dostávat další informace k projetu nutritionDay 2015.

MH

 

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 3 919 768


Přepnout na mobilní verzi