Babiš a Němeček na tripartitě

 

nemecek

Účastníci tripartity se shodli na těchto prioritách:

● ekonomická, personální a mzdová/platová stabilizace resortu, transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění,

●hledání zdrojů pro další navyšování platů/mezd zaměstnanců v roce 2016,

● zákon o veřejných neziskových nemocnicích,

● reforma postgraduálního vzdělávání lékařů,

● paliativní péče v rámci koncepce dlouhodobé a zdravotně sociální péče,

● projekt DRG restart,

● nová koncepce fungování ÚZIS,

● ekonomická a personální revitalizace hygienické služby.

 

Shodné názory:

Personální vyhláška, která stanoví minimální počty zaměstnanců, a tím umožňuje jejich přetěžování. Personální vyhláška je také jedním z hlavních důvodů zhoršující se kvality poskytované péče.

 

Rozpor mezi partnery je ve vztahu k úhradové vyhlášce.

Ministerstvo zdravotnictví trvá na svém vyjádření, že úhradová vyhláška pro rok 2015 umožňuje jednotlivým nemocnicím zvýšit platy/mzdy o 5 % tarifů a základů.

Odbory mají informace z mnoha nemocnic, že jim zaměstnavatelé sdělují, že úhradová vyhláška jim nedává, v důsledku nízkých úhrad, možnost platy a mzdy zvýšit.

Stejnou informaci odbory dostaly také od Asociace českých a moravských nemocnic a jediným řešením je přepočítání úhrad v jednotlivých nemocnicích.

 

Svatopluk Němeček ale znovu sdělil, že úhradová vyhláška a zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven garantují dostatek financí na zvýšení platů a mezd a pokud se skutečně prokáže, že je někde problém, například v následné péči, tak ho bude Ministerstvo zdravotnictví řešit.

Tento názor podpořil i vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš, který sdělil, že dokud nebude zdravotnictví transparentní, tak nesouhlasí s tím, aby se do systému přidávaly peníze.

 

Podle TZ jš

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 3 907 357


Přepnout na mobilní verzi