Zemřel Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.

krivo

Jaro Křivohlavý, psycholog, učitel, filozof, myslitel doslova zdobil každou konferenci zdravotníků, která chtěla mít vysokou úroveň. Vedle konferenčních sálů přednášel studentům a napsal na tři desítky odborných publikací s psychologickou tematikou. Jednu z nich speciálně pro sestry – Duševní hygiena zdravotní sestry a vydala ji Grada v r. 2004. Své poznatky předával i laikům prostřednictvím rozhlasu a televize.

Často a rád vyprávěl, jak přišel ke svému neobvyklému křestnímu jménu. Tatínek prý chtěl svého syna pojmenovat "Borek", ovšem jméno nebylo v kalendáři, a na matrice řekli, že jméno si musí vybrat z kalendáře. Tehdy bylo 21. března a na dané stránce kalendáře stálo "Jaro".

Jaro Křivohlavý se narodil v roce 1925 v Třebenicích. Už jako student se spolu s dalšími dostal do Terezína. Koncentrační tábor přežil. Později, za komunistického režimu, byl donucen tři roky pracovat v kladenských dolech. 

Na FF UK vystudoval obor psychologie - filozofie, kde získal doktorát filozofie. V roce 1966 se stal kandidátem věd a později mu byla udělena docentura. Nakonec po habilitaci na Masarykově univerzitě v Brně (v roce 1996) obdržel hodnost univerzitního profesora psychologie. Prvních 15 let pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze. Následující léta byl zaměstnán v Institutu pro další vzdělávání lékařů v Praze. V průběhu těchto let učil a publikoval nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Říkal o sobě, že už v mládí byl zamilován - do křesťanské víry a psychologie. To mu zůstalo na celý život. Jeho tématy byly smysluplnost existence, moudrost, odpouštění, vděčnost, láska, úvahy o nadhledu. Tyto otázky ho přivedly ke zdravotním sestrám, kterým tak rád přednášel a se kterými diskutoval.

Na závěr krédo, nebo snad poselství?

 „Jsem rád, že mi bylo dáno dožít se takové radosti, že se zabývám pozitivními záležitostmi jako jsou psychologie moudrosti, vděčnosti, odpouštění, naděje. Psychologové se totiž často zabývají záležitostmi depresivními, nemocemi, konflikty mezi lidmi, zvládáním stresu, zlosti...doposud byli voláni tam, kde hořelo, aby hasili. A já jsem rád, že se teď se zaměřujeme na věci perspektivní, tj. pozitivní psychologie.“ 

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 3 919 854


Přepnout na mobilní verzi