Zásadní změna ve vzdělávání sester v novele zák. 96/2004

students
Změna doby vyžaduje změny i ve vzdělávání. Stejně tak i zákon č. 96/2004 Sb., který stanovuje zásady kvalifikační přípravy sester. Řešit se budou novelou, která vedle jiného zakotvuje i nový pojem: postsekundární vzdělávání (PV). Jde o minimálně tříleté, výhradně odborné vzdělání sester a dalších zdravotníků. ČAS považuje za správné, aby se sestra, která bude pečovat o pacienty, vzdělávala po dosažení dospělosti  právě v takovém typu vzdělání. Je to v souladu se směrnicemi EU. 

ČAS došla k závěru, že čtyřleté studium na střední škole  již není schopno zajistit odpovídající odbornou přípravu sester, danou rozvojem medicíny a z toho plynoucích požadavků na ošetřovatelství.  Druhým problémem, který by novela měla řešit, je duálnosti vzdělávání (nejprve na vyšších odborných školách a posléze na vysokých školách). Zachován by měl být současný počet absolventů, jakož i silné prvky z obou typů vzdělávacích institucí a možnost pokračování studia na magisterském a vyšším stupni.

 

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 3 907 250


Přepnout na mobilní verzi