Světový den trombózy poprvé v historii

tromb

Světový den trombózy se organizuje poprvé v historii proto, aby se pozornost zaměřila na základní příčinu smrti v důsledku tří hlavních kardiovaskulárních onemocnění – srdečního infarktu, mozkové mrtvice a žilní tromboembolie. Společnost Bayer se jakožto globální partner připojuje k Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu a zahajuje tuto tradici každoročního Světového dne trombózy. 

Závažnost trombózy – nebo krevních sraženin – je často přehlížena a špatně interpretována. Nedávný světový průzkum prokázal, že pouze jeden z deseti lidí považuje krevní sraženiny za život ohrožující stav stejně jako je AIDS, rakovina prsu, rakovina prostaty nebo dopravní nehody. Přitom na následky krevních sraženin zahyne každoročně jen v samotné Evropě více než dvakrát tolik osob než na následky výše zmíněných tří nemocí a dopravních nehod dohromady.

 Nigel Key, hematolog pracující v University of Carolina (UNC) Health Care a v UNC School of Medicine a předseda Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu říká: „Snižování počtu úmrtí v důsledku trombózy je základním krokem k podpoře cíle stanoveného World Health Assembly snížit počet předčasných úmrtí na neinfekční choroby, včetně kardiovaskulárních nemocí, o 25 % do roku 2025.“ „V souvislosti s ustanovením Světového dne trombózy se zaměřujeme na podporu trvalé osvěty a výchovy týkající se rizika vzniku krevních sraženin s cílem zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života na celém světě.“

„Trombóza je stav ohrožující život a na pacienty, ošetřovatele, lékaře i zdravotní systém klade vysoké nároky,“ říká Dr. Joerg Moeller, člen výkonného výboru Bayer HealthCare a vedoucí globálního vývoje. „Pro Bayer HealthCare je ctí být zakládajícím globálním partnerem ISTH Světového dne trombózy. Jsme přesvědčeni, že celosvětové spojené úsilí může vést ke skutečným změnám v účinném snížení počtu nediagnostikovaných případů a k většímu využívání poznatků založených na důkazech tak, aby se efektivně předcházelo riziku vzniku krevních sraženin na celém světě a zlepšilo se zdraví pacientů, kteří trpí trombózou.“

 

O Světovém dni trombózy

Datum Světového dne trombózy – 13. říjen – bylo vybráno tak, aby připomínalo narozeniny Rudolfa Virchowa, německého lékaře a patologa, který jako první použil výraz „trombóza“ a který byl autorem mnoha sdělení, jež vedly k lepšímu pochopení tohoto stavu.  Další informace o Světovém dni trombózy naleznete na internetových stránkách WorldThrombosisDay.org. Zůstaňte v kontaktu s Mezinárodní společností pro trombózu a hemostázu na Facebooku (WorldThrombosisDay) a Twitteru (@ThrombosisDay).

 O Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu (ISTH – the International Society on Thrombosis and Haemostasis) Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu, založená v roce 1969, je globální špičkovou neziskovou organizací věnující se zlepšování porozumění, prevenci, diagnóze a léčbě trombotických a krvácivých stavů. Společnost pro trombózu a hemostázu je mezinárodní organizací s téměř 4 000 členy z řad lékařů, vědců i vzdělávacích pracovníků, kteří společně pracují na tom, aby zlepšili životy pacientů ve více než 90 zemích po celém světě. Mezi její vysoce uznávané činnosti a iniciativy patří výchova a standardizační program, výzkumná činnost, setkávání a konference, peer-reviewed publikace a expertní výbory. Navštivte Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu online na www.ISTH.org.

 O průzkumu Znalosti o krevních sraženinách

ICM Research provedlo dotazníkové šetření na náhodném vzorku 20 258 dospělých ve věku 18–64 let ve dvaceti zemích celého světa prostřednictvím online dotazování v období od 17. července do 11. srpna 2014. Výzkum byl vždy prováděn po celém území zapojených zemí a výsledky byly korelovány podle složení dospělého obyvatelstva. ICM je členem rady British Polling Council a řídí se jejími pravidly. Výzkum byl proveden společností ICM Research pro Bayer HealthCare. Více informací naleznete na www.icmresearch.com.

O žilní a arteriální tromboembolii

Trombóza je proces tvorby krevní sraženiny uvnitř krevní cévy postihující žílu (žilní trombóza) nebo tepnu (arteriální trombóza). Žilní nebo arteriální tromboembolie vzniká, pokud se část nebo celá krevní sraženina oddělí a pohybuje se krevním řečištěm do okamžiku, než ucpe menší cévu. To může vést k poškození životně důležitých orgánů, protože tkáň za místem uzávěru již není zásobována živinami a kyslíkem.

 Žilní a arteriální tromboembolie je příčinou celé řady závažných a život ohrožujících stavů:

 •          K žilní tromboembolii dochází, když část sraženiny utvořené v hlubokém žilním systému, například v dolní končetině (známé jako hluboká žilní trombóza) se dostává přes srdce do plic a tak zamezuje procesu okysličování. Tento stav je známý jako plicní embolie a může způsobit rychlou smrt. Krevní sraženiny, které blokují krevní oběh v hlubokých žilách nebo plicích, usmrtí v západním světě každých 37 sekund jednoho člověka. Mezi příznaky hluboké žilní trombózy patří: bolest, otok, zarudnutí postižené oblasti a rozšíření povrchových žil. Kůže může být rovněž teplá na dotek. Mezi příznaky plicní embolie patří: akutní dušnost, bolest na hrudi a zrychlená srdeční činnost; někteří lidé mohou rovněž vykašlávat krev.

•          Arteriální tromboembolie vzniká při uzávěru tepny krevní sraženinou. Pokud k tomuto stavu dojde v cévě zásobující mozek krví, může dojít k mozkové mrtvici, což je závažný zdravotní stav, který může vést i ke smrti. Pokud k uzávěru tepny dojde ve věnčitých – koronárních srdečních tepnách, může to vést k akutnímu koronárnímu syndromu tj. postižení koronárních tepen, což zahrnuje stavy jako infarkt myokardu a nestabilní anginu pectoris.

Podle TZ jš

 

 

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 3 907 352


Přepnout na mobilní verzi