Dohodnuto: Platy a mzdy by měly být zvyšovány řízeně

Snímek 060

Odborový svaz doplnil, že je nutné upravit tento cíl pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví. Dalšími cíli, které byly sociálními partnery schváleny, jsou tvorba efektivních modelů vzdělávání zdravotnických profesionálů, zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a osobnosti personálu poskytovatelů zdravotních služeb při výkonu jejich profese, omezení administrativní zátěže zdravotnických profesionálů, rozvoj právní ochrany personálu poskytovatelů zdravotních služeb při výkonu jejich profese. Poslední z cílů, odstranění bariér imigrace zahraničních zdravotnických pracovníků do ČR a omezení důvodů pro odchod vzdělaných zdravotníků z ČR do zahraničí, nebyl stranou odborů přijat, ministerstvo požaduje, aby i tento cíl byl v koncepci ponechán.

Na jednání zdravotnické tripartity přišel jako host z Ministerstva práce a sociálních věcí ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV Mgr. David Pospíšil. Dostavil se kvůli problematice úhrady ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Zástupci MZ a MPSV informovali o dohodě pro rok 2017. Jsou navrženy úpravy minutové režie odbornosti 913 na úroveň odbornosti 925 a navýšení počtu bodů u výkonu ošetřovatelské intervence. Úpravy by mohly navýšit prostředky ve výši cca 300 mil. Kč. Odbory s touto částkou nesouhlasily, je to nedostačující.

 

Podle oszsp jš

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 3 919 838


Přepnout na mobilní verzi