Mezioborová setkávání

Sochmanova_Martina

 

 

PhDr. Martina Šochmanová, prezidentka ČAS

 

Hostiteli byli významní zástupci pořádajících pracovišť: náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání VFN v Praze MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, předsedkyně sekce managementu ČAS Anna Chrzová, předsedkyně traumatologicko-ortopedické sekce ČAS PhDr. Dagmar Škochová, MBA a prezidentka ČAS a  náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM Praha PhDr. Martina Šochmanová, MBA.

Cílem setkání bylo předat zkušenosti odbornosti jednoho nelékařského pracovníka druhé odbornosti. Podiskutovat a prohlédnout si pracoviště, které je jedno z nejšpičkovějších v Evropě.

Hostitelské pracoviště pro posluchače uspořádalo prohlídku rehabilitačních místností. Nejen my, ale i zahraniční návštěvníci prý užasnou nad účelným spojením charakteristických prostor historické budovy s nejmodernějšími pomůckami a metodikami. Procházíme uznávaným, moderním pracovištěm, měřeno nejen západoevropským, ale  i americkým  měřítkem a  procházíme i historií české medicíny.

O historii rehabilitace ve VFN, vzniku fyzioterapie a rehabilitačního školství  přednášela  pak v přednáškovém sále přednostka kliniky doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.  Netajila se jistou pýchou nad tím, že právě zde byly  položeny základy moderní rehabilitace a také založen nový obor – neurorehabilitace, který je dnes už na světové  úrovni.  Za rozvojem pracoviště stála vzácná konstelace výjimečných lékařských osobností. Ten, kdo je u nás považován  za otce moderní rehabilitace, prof. Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., oslaví se svými kolegy v letošním roce své 88. narozeniny.

Vedle lékařů jsou to i sestry, které se podílejí na dobrém jménu kliniky. „Postavení sester v rehabilitaci je velmi důležité,“ uvedla přednášející. „Sestra s pacientem stráví nejdelší čas, má velký vliv na udržení kvality jeho života a podílí se na našem nejvyšším společném cíli, kterým je návrat pacienta do původního stavu.“

Podstatu propojení sester a ostatních nelékařů v ošetřovatelské praxi vyjádřila primářka kliniky MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA. Nejvíce pacientů přichází s diagnózami po CMP. Na tomto příkladu vyzdvihla úlohu sester, které jsou s postiženými lidmi už první hodiny po příhodě, a to je právě čas, ve kterém se rozhoduje o další kvalitě jejich života a úspěšnosti následné rehabilitační péče. Z tohoto hlediska je například velmi důležité polohování pacienta. Poté seznámila přítomné s programem denního stacionáře, který úspěšně doplňuje mozaiku rehabilitační péče kliniky.

Fundovanou a souhrnnou přednáškou o dárcovství orgánů v ČR se představilo další pracoviště – IKEM v podání Mgr. Moniky Horáčkové. V programu zaujala s chirurgickým tématem  Mgr. Věra Brzicová pod názvem Válečná zranění (kazuistika).  S pacienty se chirurgické sestry z VFN setkávají v projektu MEDEVAC. Posluchači se dozvěděli o projektu podstatné informace, například, jakým způsobem probíhá výběr pacientů, jaké jsou nejčastější diagnózy pacientů postižených válečným konfliktem, jak jsou specifická poranění zbraněmi, jak probíhá péče o cizince a komunikace s nimi.

Program konference uzavřela vedoucí fyzioterapeutka Kliniky rehabilitačního lékařství Vendula Matolínová přednáškou „Udělejme něco pro sebe!“ Shrnula to, co se zde opakovalo jako mantra: „Dávejte si pozor a říkejte to všem -  i jediná vteřina nepozornosti dokáže lidem převrátit život naruby!“

Tento druhý ročník setkání nelékařských pracovníků byl tak úspěšný, že padl slib udělat z něj tradici a sejít se v příštím roce opět.

Jarmila Škubová

Foto jš

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 3 907 264


Přepnout na mobilní verzi