Problémy konce roku

DSC_0031

Odbory požadují, aby vláda legislativními změnami postavila na stejnou úroveň platbu státu za jeho pojištěnce a platbu osob bez zdanitelných příjmů. Výrazné zvýšení plateb státu za jeho pojištěnce naplní v ČR doporučení EU, aby bylo zdravotnictví vnímáno jako jedna ze zásadních podmínek rozvoje společnosti, a zvýšením těchto financí se ČR dostane k EU doporučenému objemu HDP vydávanému na zdravotnictví – 9,2 %.  Zvýšení objemu financí zajistí jak kvalitu poskytované péče, tak tolik nutnou personální stabilizaci zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.  

● Vzhledem ke kritické personální situaci v nemocnicích, kde chybějí především zdravotní sestry, ošetřovatelský personál a lékaři, požadují odbory řešit další navýšení platů ještě v roce 2016. Za spravedlivé a stabilizační považují, aby v dalších letech rostly každoročně platy minimálně o 10 %. 

● Odbory znovu upozorňují, že zvyšování platů je zajištěno pouze pro část zaměstnanců, v odměňování pracovníků jsou podle právní formy nemocnic rozdíly v měsíčním platu a mzdě více než 5000 Kč. Tento stav je diskriminační a dále neudržitelný. Odbory požadují jako další stabilizační prvek, rychlou novelou zákoníku práce, která sjednotí odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení pod systém platu.

Za zaměstnavatele vystoupil prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký, který také potvrdil kritický nedostatek sester a dalších zdravotníků v nemocnicích a za UZS ČR vyslovil souhlas se zvyšováním plateb za státní pojištěnce.

 

Tripartita ke zdravotnictví přijala ve shodě následující závěry:

Sociální partneři vnímají personální situaci ve zdravotnictví jako velmi vážnou a ukládají Ministerstvu zdravotnictví vypracovat po dohodě se sociálními partnery návrh na její řešení.

Sociální partneři jednoznačně podporují další zvýšení plateb státu za jeho pojištěnce.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková za odbory požádala, aby byl do zápisu uveden požadavek odborů na sjednocení odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví. Požádala vládu, aby akceptovala usnesení Pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví, který se opakovaně vyjádřil k revitalizaci hygienické služby a vyslovil nesouhlas členů pracovního týmu s převedením části dozoru veřejného stravování na resort Ministerstva zemědělství. Připomněla, že členové pracovního týmu opakovaně upozorňují, že dozor ve veřejných stravovacích provozovnách mají i nadále vykonávat pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.

Podle www.oszsp.cz jš

 

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 3 919 513


Přepnout na mobilní verzi