Kdo zaplatí sestry v r. 2016

ruce

Poslankyně Jana Hnykováshrnula dosavadní vývoj hrazení ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, připomněla negativní trendy snižování počtu sester, narůstající potřebu ošetřovatelské péče a problémy s financování úhrad. Závěrem prezentace položila několik otázek, na které měli zástupci přítomných institucí odpovědět. Zásadním dotazem bylo, kdo dofinancuje poskytování ošetřovatelské péče v roce 2016.

Všichni aktéři sdělili, že sestry jsou v sociálních službách nutné a že je potřeba je v pobytových zařízeních udržet.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravuje koncepci dlouhodobé péče, která bude řešit i financování ošetřovatelské péče, a to zřejmě prostřednictvím ošetřovatelského dne. Dále bylo připomenuto, že MPSV požadovalo v úhradové vyhlášce vyšší úhrady za poskytovanou ošetřovatelskou péči, ale Ministerstvem zdravotnictví jim nebylo vyhověno.

Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že udělali, co mohli. Odbornost 913 zařadili do úhradové vyhlášky, hodnotu bodu zvýšili na 1,02 Kč za bod a strop úhrad zvýšili o 3 %. Závěrem zaznělo, že pokud by zvýšili úhrady odbornosti 913 více, pak by museli někomu ubrat.

Asociace krajů připomněla, že kraje, přestože nedostávají na úhrady sociální péče žádné finance z rozpočtového určení daní, investují ročně do sociálních služeb souhrnně částku okolo 2,5 mld.

Všeobecná zdravotní pojišťovna zdůraznila, že hradí to, co má, a že její úhrady nejsou primárně určené na platy a mzdy.

Zaměstnavatelé sdělili, že nemají z čeho hradit náklady na platy a mzdy zdravotních sester a že poskytovatelé, kteří nemají zřizovatele, zřejmě nebudou tuto péči poskytovat.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková zrekapitulovala příspěvky všech předcházejících vystupujících a připomněla celý proces jednání o navýšení úhrad za ošetřovatelskou péči. Nízkými úhradami se opakovaně zabývala tripartita, sešli se ministr zdravotnictví a ministryně práce a sociálních věcí spolu se sociálními partnery v Benešově a výsledek? Maximálně je možné v roce 2016 zvýšení úhrad o 3 %, což řádově představuje zvýšení o 36 mil., a to za situace, kdy všichni uznali, že je nutné úhrady zvýšit minimálně o 1,5 mld. Závěrem Žitníková všem přítomným zopakovala zásadní otázku poslankyně Jany Hnykové: Kdo zaplatí sestry v roce 2016? Zůstanou v pobytových zařízeních sociálních služeb?

V další části, která byla otevřená pro příspěvky veřejnosti, vystoupil člen výkonné rady OS Tomáš Havlásek, který na příkladu svého zařízení uvedl, jak obrovské mohou být disproporce v úhradách, a připomněl roli lékařů, kteří by měli ošetřovatelskou péči indikovat.

 

Více na www.oszsp.cz

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 3 907 300


Přepnout na mobilní verzi