Z odborů kritický hlas k novele

malasan

V úvodu autor konkretizuje daný neuspojivý stav v nemocnicích, který volá po řešení:

"V současné době se stále víc zařízení lůžkové péče potýká s nedostatkem nejen lékařů, ale i nelékařského zdravotnického personálu. V nemocnicích chybějí sestry, zavírají se celé stanice a pomalu hrozí kolaps celého systému. Sestry jsou přetěžovány a odcházejí zcela mimo zdravotnictví.

V současnosti se připravuje nový zákon o nelékařích, který by měl nahradit stávající zákon 96/2004 Sb. V souvislosti s výše uvedenými problémy s personální situací ve zdravotnictví jako řešení předložilo několik poslanců návrh na změnu vzdělávání sester a vrácení jejich kvalifikačního studia na střední školy. To by mělo vyřešit jejich nedostatek.

Osobně se domnívám, že jde o zcela nekoncepční návrh, který nevyřeší vůbec nic a naopak povede ještě k dalším problémům, například v oblasti jejich odmě-ňování. Problémy s počtem sester v lůžkových zařízeních se objevily v roce 2012, kdy začala platit tzv. personální vyhláška, kdy se z minimálních počtů staly optima a leckde se snížily jejich stavy. To společně s nízkým ohodnocením jejich práce jsou dle mého názoru hlavní důvody nedostatku nejen sester, ale ostatního zdravotnického personálu.

V souvislosti s návrhem nové- ho zákona o nelékařích se připravuje i novela personální vyhlášky. Ta by měla, jak alespoň doufám, situaci zlepšit. Bohužel zaměstnavatelé se navýšení počtu pracovníků, které by měla novela vyhlášky stanovit, brání. Argumentují tím, že na jakékoliv navýšení budou ochotni přistoupit, až na ně budou mít zaručené finance garantované státem. Jinak že bude hrozit naopak likvidace celých nemocnic, pokud nebude podmínka požadovaného počtu personálu splněna. Více o jednání o novém zákoně najdete uvnitř tohoto čísla."

 

Z bullerinu OSZSP září-říjen 2015  Jš

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 3 907 269


Přepnout na mobilní verzi