Co pro sestry a co pro pacienty?

 

 obvaz

Úrady nemocnicím podle návrhu úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016 jsou v rozporu s předpokládaným růstem ekonomiky. Návrh sice navyšuje tyto úhrady na 103 % předchozího roku. Z tohoto navýšení však budou muset nemocnice dát 2,5 – 3 % na vládou nařízené zvýšení platů. Přitom inflace v letošním roce je 0,4 % a pro rok 2016 se počítá až s 1,8 % (prognóza ČNB). V takovém případě po uspokojení platových nároků zaměstnanců půjde o absolutní pokles úhrad nemocnicím. O tato procenta klesnou zdroje na provoz zdravotnické techniky, na nákup léků, na pořízení stravy, na opravy a údržbu nemocnic. Tedy zdroje určené přímo pro pacienty.

To vše po období, kdy od roku 2008 byly úhrady nemocnicím zmrazeny nebo dokonce sníženy, kdy kumulovaná inflace za toto období dosáhla téměř 20 %, kdy nemocnice devastovalo opakované zvýšení DPH nebo faktická devalvace koruny.

Zvýšení platů zaměstnanců nemocnic krizový štáb podporuje. Dokonce se domnívá, že vládou slíbené 5 % zvýšení je málo. Kritický nedostatek lékařů a zvláště sester se prohlubuje. Zvláště v nočních hodinách, o víkendech a svátcích se někde blíží hranici bezpečnosti pro pacienty. Přitom nemocnice jsou již jediné, kde občan může nalézt pohotovostní službu při úrazech a vážných onemocněních.

 Avšak zvýšení platů nelze realizovat omezením ostatní činnosti nemocnic, na úkor péče o pacienty.

Nemocnice i odbory žádaly ministra zdravotnictví, aby úhradová vyhláška jasně stanovila, jaké navýšení úhrad půjde na zvýšení platů a jaké přímo na péči o nemocné. Ministr toto veřejně přislíbil.

Proto jej krizový štáb žádá, aby svůj slib splnil. Aby navýšení úhrady v úhradové vyhlášce bylo dvousložkové, aby bylo jasně stanoveno, co je na platy a co je přímo pro pacienty. S tímto požadavkem se obrátí i na předsedu vlády. Připomene mu také nesplněný slib zvýšení úhrad roku 2015 (samostatné stanovisko krizového štábu).

Úhradová vyhláška v navržené podobě zdravotním pojišťovnám umožní zachovat si a ještě posílit rezervy, které k 31. 8. 2015 dosahují 18 mld. Kč (zdroj Ministerstvo zdravotnictví). Každý měsíc je výběr pojistného o více než 1 další miliardu Kč vyšší, než v roce 2014 (zdroj tamtéž). Pro současné zvýšení platů i stabilizaci nemocnic by přitom stačilo navýšit úhrady o další 3 mld. Kč z těchto rezerv. Vláda by měla posoudit, zda stabilizaci potřebují nemocnice, nebo zdravotní pojišťovny.

Krizový štáb občany již dříve upozorňoval na hrozící omezení péče poskytované v nemocnicích. Nyní je povinen je upozornit, že při trvající preferenci zájmů zdravotních pojišťoven hrozí personální a finanční kolaps celého nemocničního systému. Vedl by k nouzovému, vynucenému a nejdražšímu řešení - k rušení velkého počtu nemocnic a koncentraci péče do zbývajících.

Z TZ jš

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 3 919 859


Přepnout na mobilní verzi